in

Limited Şirket Nasıl Kurulur ve Kuruluş İşlemleri Nelerdir?

En çok tercih edilen şirket türlerinden biri limited şirkettir. Limited şirket nedir ve nasıl kurulur, limited şirket kuruluş aşamaları nelerdir sorularına cevaplar vereceğiz.

Limited Şirket Nedir?

İki veya daha fazla gerçek ya da tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulan ve ortaklarının kuracakları limited şirkete koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile oluşturulan şirketlerdir.

Aşağıda belirttiğimiz maddeler limited şirket kuruluşundaki zorunlulukardır.

Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Limited Şirket Nasıl Kurulur?

 • Şirket ünvanı belirlenir.
 • Şirket ünvanını ve şirketteki yetkili şahısların ünvanlarının altına atacakları imzayı noterden tasdik ettirmeli.
 • Belirlenen sermayenin onbinde dördünü rekabet kurumunun hesabına yatırılmalı.
 • Biri asıl üç nüsha şirket ana sözleşmesini on beş gün içinde şirketin faaliyet gösterdiği bölgede yetkili olan ticaret sicili memurluğuna tescil edilmeli ve tasdikli imza beyannamesi teslim edilmeli.
 • Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 29 uncu maddesine göre düzenlenen taahhütnameyi ticaret sicili memurluğuna teslim edilmeli.
 • Eğer Şirket kurucuları gerçek kişi ise onaylı nüfus cüzdanı sureti ile ikametgâh belgelerini ticaret sicili memurluğuna teslim edilmeli.
 • Eğer Şirket kurucuları tüzel kişi ise yetkili organlarının noter onaylı iştirak kararlarını ticaret sicili memurluğuna teslim etmeliler.
 • Ayni sermaye konulması halinde ayni sermayenin değerini gösteren mahkeme bilirkişi tesbit kararı ve mahkemece onaylı bilirkişi raporunu ticaret sicili memurluğunda tescil ettirmek
 • Ayni sermaye konulacaksa ayni sermayenin değerini gösteren mahkeme bilirkişi tesbit kararı ve mahkemece onaylı bilirkişi raporunu ticaret sicili memurluğunda tescil ettirilmelidir. ( Ayni Sermaye nedir : Para dışındaki bütün sermaye unsurlarını içine alır. Özellikle her türlü hisse senetleri, tahviller, stoklar, makineler, filetler, binalar, arazi ve işleyen bir teşebbüs ayni sermaye olarak sayılabilir.)
 • Vergi ve sosyal güvenlik kaydı için şirket kuruluş dilekçesi formunu ticaret sicili memurluğuna teslim edilmeli.
 • İşletmenin faaliyet gösterdiği bölgedeki yetkili olan ticaret odasına veya ticaret ve sanayi odasına kaydolunmalı.
 • İşletmenin ve ticaret unvanının tescil edildiğini gösteren ilanı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlatılmalı.

Limited şirket kuruluşunda çalışacağınız mali müşavirden çok daha detaylı ve güncel bilgileri alabilirsiniz. Limited şirket kuruluşunda noterde mali müşavirinize vekalet vererek işlemleri muhasebecinizin gereçekleştirmesini sağlayabilirsiniz.

Leave a Reply

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Şahıs Şirketi / Firması Nasıl Kurulur Tüm Detayları 2019

  Girişimcilik Nedir? Girişimci Kime Denir?