in

İnovasyon Ne Demek? En Yaratıcı İnovasyon Örnekleri

inovasyon ne demek

İnovasyon ne demek sorusuna en çok karıştırılan kavramlarla birlikte cevap verelim. Yenilik, yaratıcılık, değişim ve inovasyon gibi kelimeler sıklıkla aynı kavramlar olarak bilinmektedir. Ancak bu kavramların her biri birbirinden ayrı tanımlar ve açılımlara sahiptir. Örnek olarak yaratıcılık ile inovasyon kelimeleri arasında önemli bir fark vardır. Çünkü yaratıcılık yeni bir şey ortaya çıkarmak, yani daha önce var olmamış bir şeyi ortaya çıkarmak ve dünyanın kullanımına sunmak gibi bir anlam ifade eder. Ancak inovasyon ise yaratıcılık sayesinde elde edilen yeniliğin yani yapılan bir keşfin, oluşturulan yeni bir hizmet veya malın insanların kullanabileceği kadar yararlı ve sunulabilecek bir niteliğe sahip olmasını ifade eder. İnovasyon ne demek öğrendiğimize göre inovasyon basamakları, inovasyon çeşitleri ve inovasyon örnekleri ile devam edelim.

Fikirsel açıdan düşünüldüğünde, kavramlar arasında bu tür bir farklılık bulunması ile birlikte inovasyon aslında bir dönüştürme süreci oluşturur. Yani yaratıcılık sayesinde doğan ve değer ortaya çıkaran fikir, buluş, mal, hizmet veya talep edilecek ürünlerin her biri inovatif karaktere sahiptir. İnovatif özellikte olan herşey aslında bir yenilik olmasına rağmen bazen yenilikten ziyade çözüm ortaya çıkarması da çok daha değerli bir amaca ulaşmasına yardımcı olur. 

İnovasyon Hangi Basamaklardan Geçer?

İnovatif yaklaşım ile birlikte dönüşüm sürecinin başlaması için öncelikle bazı basamaklardan geçilmesi gerekir. Bu basamakların başında ortaya çıkarılan fikir, buluş veya hizmetin öncelik ile ekonomik bir maliyetinin olması yani hizmet veya ürün şeklinde sunulacak bir yapı göstermesi gerekir. Çünkü bu sayede inovatif sonuç para kazandıracak yani yatırım gerçekleştirme imkanı oluşturacak bir değer arz eder. 

Sonraki basamakta inovasyon çalışması yapılırken, ortaya çıkarılan dönüşüm yani yeniliğin tekrarlanabilir bir niteliğe sahip olması gerekir. Örneğin, güneş paneli niteliği ile kullanılan ve elektrik üretimi gerçekleştiren pencere panjurları her zaman tekrar tekrar üretimi imkan gösteren ve yıllarca üretimine devam edilebilecek ürünler olduğu için tekrarlanabilir bir nitelik oluşturur. 

Diğer basamakta ise inovatif fikirlerin mutlak bir şekilde bir ihtiyaca yönelik yani insanların aradığı bir özelliğe sahip olması gereklidir. Yani insanların normal hayatta, gündelik hayat içerisinde, iş hayatında veya evlerinde ihtiyaç duyduğu ama var olmayan ya da var olsa da yeterli özellikleri göstermeyen bir şeyin dönüştürülmesi yani yenilenmesi ile inovasyon elde edilebilir. Örneğin, pil gündelik hayatta herkesin klasik olarak kullandığı bir malzeme olmasına rağmen bilgisayar üzerinden USB ile şarj edilebilen veya güneş enerjisi ile şarj edilebilen bir pil, inovatif bir karakter gösterir ve ihtiyaçlara yönelik bir çözüm sağlar. 

Önemli ayrıntılardan biri olarak inovatif çalışmanın unsurlarından birini de fikrin geliştirilebilir şekilde yeni fikirler ve kaynaklar ortaya çıkarmasıdır. Bu bağlamda inovatif fikir, tek bir ürün ile yeterli kalmadan geliştirilmiş yeni bir ürün ya da hizmetin her seferinde daha fazlası ve daha yenisi ile geliştirilen bir yapı olmalıdır. Çünkü kullanıcıların beklentilerini ve sahip oldukları ihtiyaçları tatmin ettikten sonra daha fazla talep ve daha fazla ihtiyaç ortaya çıkararak, yeniliye kapı açmalıdır. Bu kapsamda girişimciler, yatırımcılar ve büyük şirketler belirtilen bu basamaklardan geçmiş inovatif fikirleri uygulamaya açık görür ve değerlendirerek yatırıma dönüştürür.

İnovasyon Çeşitleri Nelerdir?

Kapsamlı bir şekilde tanımı gerçekleştirilen inovasyon aslında tek bir yapı yani tek bir süreç oluşturmaz. Çünkü bu kavram farklı çeşitlere ayrılmak ile birlikte her noktada ayrı bir yapı gösterir. Bu bağlamda ürün, hizmet, pazarlama veya organizasyon için farklı inovatif süreçler ve çalışmalar gerçekleştirilir. Bu çeşitlerin her birinde de dikkat edilmesi gereken farklı noktalar ve ayrıntılar yer alır. 

  • Ürün İnovasyonu

İlk çeşit olarak ürün inovasyonu göz önünde bulundurulduğunda, farklı ve yeni bir ürünün ortaya çıkarılması ve bu ürünün pazara sunulması kavramı ortaya çıkmaktadır. Aslında sadece yeni bir ürünün ortaya çıkarılması değil bunun dışında var olan ürünlerin de daha iyi bir şekilde geliştirilerek, farklı bir inovatif çalışma yapılması düşünülebilir. 

  • Hizmet İnovasyonu

Hizmet açısından düşünüldüğünde ise inovasyon müşterilere çok uzun zamanlardan bu yana sunulan veya yeni yeni sunulan bir hizmetin geliştirilmesini göz önünde bulundurur. Aslında hizmet konusunda daha önce sunulmamış bir hizmetin de ortaya çıkarılması, inovatif bir özellik gösterir. Örneğin, sipariş üzerine çalışan bir işletmede siparişin hazırlık süreçlerini fotoğraflar ile müşterinin mail adresine gönderen bir hizmet sistemi, inovatif bir özelliğe sahip olacaktır. 

  • Pazarlama İnovasyonu

Pazarlama açısından ise hazırlanan yeni ürün ve hizmetlerin farklı ambalajlar ve farklı tasarımlar ile pazarlama açısından da inovatif hale getirilmesi düşünülebilir.

  • Organizasyonel inovasyon

Yine benzer şekilde organizasyonel inovasyon açısından da ürün ve hizmetin gelişiminden ziyade rekabete uyum sağlamak, pazarda konumu korumak ve çalışma koşullarını iyileştirmek için yeniliklerin hesaba katılması bulunur. Uygulanması mümkün olacak yenilikçi ve yaratıcı çalışma sistemleri inovatif bir nitelik gösterir. 

En Yaratıcı İnovasyon Örnekleri

Bahsedildiği üzere inovasyon gerçekleştirmek için yaratıcılık, yenilik ve akılcı yaklaşımın bir araya getirilmesi önemlidir. Bu kapsamda da ürün, hizmet veya ihtiyaçları göz önünde bulunduran bir kişi inovatif çalışmalar ile birlikte daha iyi olanı ve daha önce var olmayanı sunmayı ya da var olup değiştirilebilir olanı hazırlamayı düşünecektir. 

Yaratıcı inovasyon örnekleri bağlamında da günümüze kadar birçok farklı kişi çok önemli hizmetler ortaya koymuş ve küresel anlamda büyük yankılar uyandırmıştır. Aslında bu tip çalışmaları gerçekleştiren herkes, ortaya çıkardığı ürün veya hizmetin çok yaratıcı olduğunu ve mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini düşünebilir. Ancak bazen gelecekte çok büyük değer oluşturacak fikirler, ürünler veya tasarımlar ilk dönemlerde istenilen etkiyi oluşturmayıp küresel anlamda kabul edilmeyebilir. 

İnovatif özelliklere sahip olan ürünler ve hizmetler ekonomik anlamda bir maliyet ile desteklendiğinde, bir yatırımcı tarafından kabul edildiğinde ve insanlara iyi bir pazarlama ile sunulduğunda çok büyük başarılar elde edebilir. Bu kapsamda birçok farklı inovasyon örnekleri yer almaktadır. 

Akıllı Havlular

Dünya genelinde bilinen önemli ev aksesuarı üreticilerinden biri olan Mizu Home tarafından geliştirilen akıllı havlular, tamamen inovatif bir çalışma olmakla birlikte kendini değerlendiren bir özellik ortaya koyuyor. Bu nedenle eski günlerden bu yana kullanılan, koku ortaya çıkaran, hastalıklara sebep olan, bir türlü kurumayan havluları ortadan kaldırıyor. Her zaman daha yumuşak ve daha dayanıklı bir yapı göstermesi ile birlikte bu tip havlular bakterileri önleyerek, daha hızlı bir şekilde kuruma ve kirlendiğini belli etme gibi bir özellik sağlıyor. 

Çocuklar İçin Tasarlanan MR Cihazları

inovasyon ne demek

Manyetik rezonans olarak adlandırılan MR, yetişkinler için birçok hastalığın tespit edilmesinde önemli araçlardan biri olmaktadır. Ancak çocuklar bu tüp cihazlardan genellikle korkmakta ve hastanelerde çocuklar için bu uygulamanın yapılması gayet zor olmaktadır. Bu nedenle önemli bir tasarım yeniliği sağlayan ve basit düşünmekten ziyade daha kapsamlı düşünen bir inovatif fikir ile çocukların ilgisini çekecek şekilde bir gemi tasarımı veya bir uzay gemisi tasarımı ile MR cihazları geliştirilmiştir. 

En Keyifli Çöp Kovaları

Şehirlerde caddeler ve sokaklar gibi alanlarda klasik olarak kullanılan çöp kovaları yerine daha farklı bir görüntü oluşturan ve yaratıcılık ortaya koyan çöp kovaları da inovasyon örneklerindendir. Aslında klasik çöp kovaları şehirlerde neredeyse her 10 metrede bir yer alsa dahi insanlar bu kovaları kullanmak yerine ellerinde bulunan çöpü sokaklara atmayı tercih etmektedir. Ancak inovatif özellik gösteren bir çöp kovası, arka kısmında bulunan bir panya ve basketbol potası sayesinde çöp kovalarını daha keyifli ve özel bir hale getirebilir. İnsanlar ellerinde bulunan kağıt, paket veya diğer çöpleri sokaklara atmak yerine bu çöp kovalarını eğlenceli bir şekilde kullanmayı seçecektir. 

Akıllı Tekerlekler

Araçlarda tekerlekler yoğun kullanım sonrasında fark edilmemesi durumunda yıpranır ve kolaylıkla parçalanabilir. Ancak belirli girişimciler tarafından yapılan inovasyon çalışmaları sayesinde bu ürünlerde farklı bir fikir ortaya çıkarılmıştır. Bu fikir sayesinde tekerleklerin kullanım ömrünün hangi noktaya ulaştığını, ne kadar aşınma gösterdiğini ve ne kadar kullanım ömrü kaldığını gösteren bir ürün ortaya çıkarılmıştır. Bu sayede araç sahipleri de daha pratik ve yaratıcı bir kullanım elde etmiştir. 

USB Tipi Duvar Prizleri

Günümüzde artık birçok cihaz elektrik kullanımını klasik fişler ve kablolar yerine USB girişleri sayesinde sağlamaktadır. Bilgisayarlar, telefonlar, tablet bilgisayarlar, akıllı saatler, dijital cihazlar gibi birçok eşya USB kablo ve prizler sayesinde çalışmaktadır. Bu bağlamda bir inovasyon çalışması yapılması ile birlikte duvarlarda eski tip priz sistemleri yerine USB bağlantısı oluşturan priz sistemleri ortaya çıkarılmıştır. 

Kendini Temizleyen Tişört

Dünya genelinde önemli bir tasarım olarak görülen bu tişörtler, su geçirmez yapısı ile birlikte üzerine dökülen herhangi bir sıvıyı geri püskürtme özelliği ortaya koyuyor. Bu özelliği ile birlikte tasarımı yani giyim tarzı açısından da rahat bir kullanım oluşturması ile tam bir inovatif ürün olma özelliği taşıyor. Genç yaşlarda bir tasarımcı tarafından hazırlanan bu ürün, finansal anlamda destek arıyor ve daha fazla insana ulaşmak için sürekli gelişmeye devam ediyor. 

yeni iş fikirleri içeriklerimizide okumanızı öneririz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sermayesiz İş Fikirleri – Semayesiz İş Kurma Fikirleri

Ergonomik Tasarımlar – Ergonomi Nedir